Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KiCAD a vše o návrhu a zhotovení plošných spojů

Chyby a nedostatky v KiCADu

 
 
Nic není stoprocentní. I v KiCADu jsou chyby, o kterých jsem informoval jeho autory.
 
Hodlám tu na ně zde upozornit, aby se ostatní uživatelé těchto záludností vyvarovali.

Například: Máte-li dvě nebo více knihoven v kterých je modul ( pouzdro ) součástky označeno stejným jménem, v programu CVpcb jste mylně informováni o tom, že součástka se nalézá v jedné knihovně vícekrát což není pravda!  Zkuste si to! Jsem zvědavý, jestli dojde k opravě této docela zavádějící informace!  Zejména začátečník musí být tímto oznámením hodně zmatený!
 
Taktéž v editoru desky - PCBnew, při kliku na pouzdro součástky se nedozvíte, z které knihovny - souboru ono pouzdro součástky vlastně pochází!?  Musíte tak učinit poměrně zdlouhavě přes CVpcb.
Přitom ale v editoru výkresu EESchema, ( což je principem jakási analogie editoru desky PCBnew ), se detaily o umístění schematické značky v knihovnách a další informace o ní, dozvíte kupodivu jedním klikem myši na stavovém řádku dole!
 
Taktéž nepřítomnost Prohlížeče knihoven pouzder IO v PCBnew je mi nepochopitelná.
 
Jakési celkem vyhovující - náhradní řešení popisuju v sekci Vychytávky programu CVpcb.

Při projektování pouzdra součástky se musíte řídit počítáním bodů - rastru mřížky a odečítáním souřadnic dole v příkazovém řádku. OK2JTB mi napověděl, že se při tomto uplatňuje mezerník, který definuje relativní nulu souřadnicového systému, za kteroužto informaci mu tímto děkuju.
 
Na Kicad pohlížím tak, že knihovny schematických značek pro schéma mají příponu .lib a knihovny pouzder součástek mají příponu.mod   V Linuxové verzi jsou knihovny umístěny v cestě: /usr/share/kicad/lib  a  /usr/share/kicad/mod
 
Když se podíváte do takového pracovního KiCADového adresáře, vidíte, že se to tam hemží různýmy soubory s příponami *.cache , *.equ, *.stf ,  *.mdc a jinými a dokud nevíte, zdali si je můžete dovolit dříve nebo později smazat ( protože se v adresáři vašeho projektu vytvářejí během vaší práce ), nebo ne, celkem vás přítomnost velkého množství souborů zezačátku rozčiluje, protože tvoří takový celkem nepřehledný, abecedně seřazený čurbes.
 
V tomto směru je Eagle zase asi lepší, tam naleznete maximálně asi jenom 5 přípon souborů a hned se dovtípíte k čemu nejspíš slouží. Nicméně asi právě v tomto je síla KiCADu. Na druhé straně přítomnost různých souborů může být někdy i velice užitečná, pokud z nich potřebujete vysosnout jen určité údaje, protože se jedná převážně o textové soubory, s kterými se dá kouzlit i v Notepadu, natož znáte li C, C++,  Python, Pascal či Basic, nebo i jiné další.
 
Mimo nich je tam ale ještě i spousta dalších souborů různých přípon, např. export a import, různé šablony pro tvorbu součástek v knihovnách, soubory pro 3D zobrazení desky, dokumentaci k použité součástce v PDF ( její datasheet od výrobce ), a jiné další, které se tvoří třebas průběžně při práci s vaším projektem a které jsem asi za 3 roky práce s KiCADem jakž takž identifikoval k čemu jsou nejspíš užitečné. Pokud někdo ví další podrobnosti o významu a uplatnění těchto souborů, informace které by mohly být užitečné i ostatním, to co já nevím třebas doposud, ať mi to sem do vzkazů napíše a já to sem přidám.
 
 
 
TOPlist