Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KiCAD a vše o návrhu a zhotovení plošných spojů

Vychytávky programu EESchema

 
 EESchema   je editor schematu - to v čem vytvoříme výkres našeho zařízení -
schema elektrického zapojení desky.
 

Musíme mu definovat aktuální knihovny - soubory pro daný projekt !!!

Knihovny se v EESchema nastavují ve volbě Preferences.

 

Pozor!   Nastavení aktivních knihoven je v KiCADu pouze jedno společné pro EESchema CVpcb i PCBnew

proto když ho změníte např. v PCBnew bude stejné i v CVpcb a EESchema.

 

Zcela logicky nám po kliknutí na přidat schematický symbol, nabídne volbu knihovny schematických značek a po jejím zvolení nám Prohlížeč knihoven umožňuje na monitoru vizuální procházení tam umístěných grafických symbolů - značek podle jmen. Tu schematickou značku kterou si zvolíme, nám umožní po kliku na tlačítko umístěné nahoře na monitoru, "plácnout" schematickou značku na výkres. Grafické symboly pak mezi sebou propojujeme vodiči atd. atd....
 
Klikneme - li na tlačítko otevřené knihy dostáváme se do editoru schematických značek kde si můžeme vytvořit svoji vlastní, schematickou značku, značku která se v žádné knihovně - souboru nevyskytuje a nebo nám z nějakého důvodu nevyhovuje.
 
Tuto značku můžeme vložit do libovolné, už existující knihovny, nebo úplně novou knihovnu pro ni a jí podobné vytvořit. Také můžeme nevyhovující sch. značku/y z knihovny vymazat, přesunovat je do jiných knihoven, nebo je přejmenovávat ( ale s tím opatrně, alespoň ze začátku ).
 
Pokud budete něco měnit, nebo dokonce mazat, doporučuju všem začínajícím si patřičné knihovny dopředu někam zazálohovat - zkopírovat je někam docela jinam, aby jste je mohli kdykoliv obnovit v původním stavu!
 
 V Linuxové verzi jsou knihovny schematických značek  umístěny v cestě: /usr/share/kicad/lib
 
V KiCADu je schematická značka umístěna v knihovně - souboru s příponou *.lib  a je to knihovna schematických  značek.
 
Očekával bych a možná nejenom já, že knihovny schematických značek budou mít příponu třebas *.sym ale ne!
Přípona je prostě *.lib  Pokud se nad tím zamyslíte přijde vám to docela nelogické!
 
Demonstrační, vícelisté schéma pro EESchema
 
Rozzipovanou složku si přidejte do cesty:  kicad\share\demos ( do nové složky - projektu )
 
 

 
 
Taky vám nejde do hlavy jak to, že některé schematické značky - dvojpóly ( avšak nejenom dvojpóly )
zobrazují na výkresu čísla vývodů a jiné nikoliv a nelíbí se vám to?
A že to nejde změnit ani v editoru sch. značky ? K tomuto poznání jsem dospěl také.
Jinými slovy: Očekával bych, že si v editoru schematické značky mohu zvolit, zda se u ní na výkrese budou zobrazovat čísla vývodů či nikoliv, protože čísla vývodů u rezistoru nebo u kodenzátoru mi přijdou poněkud zbytečná a divná zároveň.
Laboroval jsem s tím celkem dlouho - bez výsledku. Jde tam pouze zneviditelnit celý vývod. ( např. napájeci )
 
Jde to ale změnit manuálně, v knihovním textovém souboru  *.lib
( pokud někdo ví jak na to v editoru sch. značky, ať to napíše sem do vzkazů)
 
 
 
 
 
 
 
Musíte se pošťourat přímo v knihovním textovém souboru  *.lib
a dát místo Y - YES    N - NO     viz níže:
 
 
 
 
Byl jsem OK2JTB upozorněn, že toto výše popsané lze změnit klasickou cestou, nikoliv však v editoru sch. značky v Edit pin, po kliku pravého myšítka, nýbrž kliknutím v editoru sch. značky na tlačítko - ( Ikonu ),
jakéhosi symbolu hradla ( operáku ) s růžkem plošného spoje - Edit component properties  (záložka Option, fajfka Show pin num) kde je možnost i dalších voleb vlastností schematické značky, tematicky seřazených v záložkách.
 
I tak je však dobré poznat strukturu textových knihoven, když je nějaký problém a něco se vám "sepsuje" tak manuální
úpravou knihoven v textovém editoru ( např. notepadu ) si můžeme knihovnu růčo opravit - znovuzprovoznit.
 
 Stručně jsem strukturu textových knihoven  *.lib   a   *.mod  popsal v podsekci Knihovny
 

 
 Jak je to v KiCADu s napájecími symboly. 
 
Záhadná chybová hláška ERC :  
ErrType(3): Pin connected to some others pins but no pin to drive it
česky:   "vývod připojený k některým jiným vodičům, ale žádný vývod k jeho řízení"
 
Marně si lámete hlavu, nač si vlastně EESchema stěžuje - všechno se vám zdá být správně. Nakonec to vzdáte!
 
Pan Pavel mi ale poradil, jak odbourat spoustu těchto celkem  "nepochopitelných" chybových hlášek ERC !
 
Nepochopitelných ???  Však ale jen zdánlivě.
 
 
 
Tento symbol najdete v nabídce EESchema, po kliku na tlačítko volby napájecích symbolů ( na liště vpravo )
tzv. PWR_FLAG.
 
 
 
 
 
Takže jednoduše řečeno, ke každému napájecímu symbolu - svorce přidejte PWR_FLAG a bude klid!
 
Také nové schematické značce kterou jste vytvořili, musíte dát správný typ pinu. Pokud je pin - jeho Electrical type nastavený jako POWER IN musí na něj védst pouze a jen napájení!  Pokud je jeho Electrical type nastavený jako POWER OUT, je zdrojem !
 
Vždy když jde o Error (3) nebo Error (2) hledejte problém v nepřítomnosti, (nepřipojení) PWR_FLAGu.
 
 
Uděláte - li toto, bude konec prapodivných chybových hlášek ERC.
 
 
 A skutečně, nepřítomnost tohoto PWR_FLAG působí ve vašem schematu mraky chybových hlášení při použití kontroly správnosti zapojení schematu -  ERC !
 
Tímto Pavlovi děkuju.
 
 
 
A také část z popisu v PDF  F1 helpu k EESchema která toto popisuje!
 
 

 
"Zázračnost" napájecího symbolu PWR_FLAG je po chvíli mudrování vyjasněná. Result zní!
Je to jediný výstup - zdroj !
 
Všechny ostatní napájecí symboly, v knihovně power.lib umístěné jsou vlastně jen pasivní svorky - vstupy, (inputs),
nikoliv však svorky zdroje !!!
 
Proto si ERC "stěžuje" že vlastně nemá zdroj napájení - output.
( I když jaksi máte dojem že zdroj jste tam přece umístili ! ) propadáte však omylu !
 
Proto na napájecí symboly v KiCADU musíte pohlížet jako na svorky, nikoliv jako na zdroje napájení.
 
Proto až v okamžiku, kdy na svorky připojíte onen PWR_FLAG , připojíte na ně teprve zdroj!
 
Podívejte se na ony ostatní napájecí značky v editoru schematické značky, že jsou POWER IN.
Pouze onen PWR_FLAG je POWER OUT!
(Knihovna napájecích symbolů  - power.lib  je knihovna jako každá jiná).
 
Například jsem si pokusně udělal tento napájecí symbol, který odvede docela stejnou službu jako PWR_FLAG
a mám ho přidaný v oné knihovně power.lib
 
 
Další možný způsob je ten, že dáte všem napájecím symbolům v knihovně power.lib Electrical type: Power output a svorky budou zdroji, stejně tak jako v Eagle.
 
Pak už PWR_FLAG nebude třeba!
 

 
Je nutné s politováním sdělit, že KiCAD neumožňuje ve schématu zapojení přisvítit spoj, tak aby jste pro vyšší názornost ihned viděli, kam všude onen spoj vede, (např i na jiné výkresy) Na absenci této funkce v KiCADu, byli upozorněni autoři.
 
 
 
 
 
TOPlist