Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KiCAD a vše o návrhu a zhotovení plošných spojů

Jeho hlavní součásti

 
 
 
Hlavními součástmi KiCADu jsou tyto jeho programy:
 
EESchema    Editor schématu zapojení  ( v něm nakreslíme schéma zapojení )
Musí se v něm nastavit seznam používaných knihoven pro daný projekt! ( V preferences ).
Soubor výkresu má příponu *.sch
Umožňuje vstup do vnořeného editoru schematických značek, v němž můžeme stávající schematické značky editovat - upravovat, nebo svoje nové vytvářet a umisťovat je do libovolných knihoven - souborů. Vyvolá se klikem na tlačítko otevřené knihy.
Schematické značky se ukládají do souborů s příponou *.lib
V Linuxové verzi jsou knihovny schematických značek umístěny v cestě: /usr/share/kicad/lib
 
CVpcb           Přiřazení konkrétních pouzder součástek, schematickým značkám na výkresu zapojení
Musí se v něm nastavit seznam používaných knihoven pro daný projekt! ( V preferences/Configuration ).
Vývody schematických značek musí být označeny shodně s vývody - pady pouzder součástek.
Výstupem z něho je tzv. netlist -   *.net   ( již kompletní databáze propojů a konkrétních pouzder součástek na desce).
 
PCBnew       Editor plošného spoje - desky plošného spoje ( v něm už navrhujeme plošný spoj ze sch. zapojení )
Musí se v něm nastavit seznam používaných knihoven pro daný projekt! ( V preferences ). Pracuje s kompletním netlistem  *.net , vygenerovaným v CVpcb. Soubor desky má příponu *.brd
Obsahuje editor pouzder součástek, v němž můžeme stávající pouzdra součástek editovat - upravovat, nebo nové vytvářet a umisťovat je do libovolných knihoven - souborů. Vyvolá se klikem na tlačítko pouzdra součástky s tužkou.
(Kupodivu neobsahuje rychlý prohlížeč knihoven pouzder součástek, což mnohého nejspíš zarazí! Ale popisuju zde způsob, jakým si ho lze poměrně snadno vytvořit. viz. sekce vychytávky CVpcb, to už ale v současné, aktuální stable verzi neplatí, neboť i tam editor pouzder je prý už zakomponovaný).
Pouzdra součástek - moduly jsou uloženy v souborech s příponou *.mod
V Linuxové verzi jsou knihovny pouzder součástek umístěny v cestě: /usr/share/kicad/mod
 
Gerb View    Prohlížeč výsledných dat formátu Gerber 274X pro profesionální - hromadnou výrobu PCB.
Natáhne si data Gerber, Excellon a další a umožní uživateli jejich finální - prohlížení - kontrolu, před zadáním do výroby. Jednotlivé vrstvy jdou totiž na sebe skládat a vzájemně porovnávat mezi sebou, jako skutečné celuloidové filmy ve výrobě.
 
Gerb View použije k posledním kontrolám nejspíš asi jenom ten, kdo desky zadává do průmyslové - hromadné výroby).
 
 
 
TOPlist