Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KiCAD a vše o návrhu a zhotovení plošných spojů

Knihovny

Knihovny v KiCADu.
 
A.  Klasické knihovny schematických značek a pouzder součástek     *.lib      *.mod
B.  3D knihovny součástek podporující 3D pohled na desku, vytvořené v programu Wings 3D
 
 
Definice pouzder součástek v textové knihovně *.lib je docela průhledná i laikovi.
Toto je příklad knihovny obsahující pouze 1 schematickou značku.
 
 
 
Definice pouzder součástek v textové knihovně *.mod je docela průhledná i laikovi.
Toto je příklad knihovny obsahující pouze 1 pouzdro součástky.
 
 
 
V knihovnách KiCADu jsou nadefinovány entity, které z nich vybíráme buďto jako schematické značky, při kreslení výkresu zapojení a nebo jako pouzdra součástek, které schematickým značkám přiřazujeme v programu CVpcb.
 
V každém našem projektu musíme definovat - určit námi používané knihovny. V EESchema a PCBnew je lze nastavit v Properties, v CVpcb pak v Properties/Configuration. Ať tyto knihovny nastavíme v našem projektu jako aktivní v jakémkoliv z výše jmenovaných programů, nastavení je všude stále to samé, ať se jedná o EESchema, PCBnew či CVpcb.
 
U již hotových, nakreslených a uložených výkresů knihovny nejsou třeba, protože jejich entity jsou už uloženy v souborech výkresů *.sch a *.brd. Schématické značky, nebo pouzdra součástek jsou teda obsaženy už přímo v nich.
Čili tomu, komu projekt posíláte nemusíte už posílat ony vlastní knihovny. ( Toto se týká klasických knihoven, nikoliv 3D knihoven, ale tam bude platit asi to samé !?)
 
Pokud ale v souboru projektu -  *.pro  nebude definovaná nějaká knihovna, nebo v knihovně bude chybět například nějaká schematická značka, protože jsme knihovnu například nějak modifikovali, ( některé prvky jsme z ní přesunuli do jiné knihovny, nebo smazali, či přejmenovali ), atp. a budeme - li chtít výkres nějak změnit a tuto upravovanou knihovnu přesto použijeme, nastane zmatek - výpis otazníků ve výkresu schematu, či desce a různých chybových hlášek o nepřítomnosti čehosi, kdesi, v kterém se docela těžko orientuje! Je dobré se tomu vyvarovat následujícím způsobem popsaným níže.
 
Vždycky je dobré, si knihovny v původním stavu, na kterých jsme vystavěli nějaké své minulé projekty zazálohovat pro strýčka Příhodu. Entity do knihoven přidané nevadí, ale je - li entita která je potřeba nepřítomná, která byla z nejrůznějších pohnutek z knihovny přemístěna do jiné knihovny, nebo odstraněna, přejmenována a nebo dokonce byla přejmenovaná celá knihovna nějak jinak, je problém na světě!
 
Pokud budete tedy nějakou knihovnu takto modifikovat, hlavně ubíráním jejích entit, přesunováním entit do jiných knihoven, měněním jmen entit, nebo budete knihovnu zcela přejmenovávat či zcela rušit, potom si původní knihovnu, vždy raději zachovejte v záloze pro případné pozdější použití. Je to jen pár kB. Podobné problémy pochopitelně existují i v Eagle a v jiných návrhových programech.
 

 
Knihovny schematických značek se ukládají do souborů s příponou *.lib
V Linuxové verzi jsou knihovny schematických značek umístěny v cestě: /usr/share/kicad/lib
 
Knihovny pouzder součástek se ukládají do souborů s příponou *.mod
V Linuxové verzi jsou knihovny pouzder součástek umístěny v cestě: /usr/share/kicad/mod
 
Pojem modul, footprint a pouzdro součástky je v terminologii KiCADu totéž.
 
Při přiřazování pouzder schematickým značkám, hlavně tranzistorům ( ale i jiným součástkám ) dejte pozor, protože většina tranzistorů nemá vývody značené EBC nebo GDS ale 123, 132, 321, GSD, SDG atp. a často se v praxi potom stane, že se tak prohodí třebas báze s emitorem protože si toho při návrhu prostě nevšimnete. Když se na to přijde až když už je deska vyleptaná je to nepříjemné a deprimující zjištění, obzvláště pak když ona součástka je na desce použita několikrát! Taktéž mějte na paměti i to, že některé tranzistory v pouzdru TO92 nemají elektrody seřazené EBC ale třebas BEC nebo i BCE.
 
Prostě nespoléhejte se na to, že na vývodech schematické značky i na pouzdru součástky jsou
jen tři stejné číslice, nebo písmena ! Zde platí dvojnásob: Důvěřuj, ale prověřuj!
 
 
 
TOPlist