Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KiCAD a vše o návrhu a zhotovení plošných spojů

Přípony souborů

 
Přípony a obsah souborů
 
  *.pro    soubor projektu - jsou v něm uložené informace o použitých knihovnách a dalších jiných nastaveních projektu
  *.net    soubor netlistu  - je v něm uložená databáze o propojení schematických značek a použitých pouzdrech souč.
  *.sch   soubor - výkres/schéma zapojení
  *.brd    soubor - výkres/deska plošného spoje
  *.bak   záložní soubor
  *.stf     soubor - přiřazení pouzder součástek schematickým značkám
  *.cmp   soubor - reference/hodnota součástky/označení pouzdra součástky - přiřazení
  *.ps     soubor - ve formátu Post Script  ( tisknutelný na tiskárně, různé obrázky různých vrstev desky )
  *.sym  soubor - knihovna - předdefinovaná kresba, pro vytváření nových knihoven, jako např. hradla nand, xor,
             tranzistory npn apod. ( jakási šablona )
  *.dcm  soubor - kde jsou obecné informace o součástce a umístění její dokumentace ( datasheetu ) vytváří ho editor
             knihoven ( EESchema )
  *.mdc  soubor - je to to samé jako *.dcm ale pro moduly ( PcbNew )
  *.bck   soubor - je záloha souboru *.dcm
  *.emp  soubor - export footprintů ( námi zvolených pouzder součástek v editoru pouzder )
  *.wrl    soubor - 3D knihovny exportované  z programu Wings 3D   ( samotné 3D tvary se musí nakreslit ve Wings 3D )
KiCad (PcbNew) umožňuje export do VRLM přípona *.wrl
 
  *.equ  soubory umožňující automatické přiřazení pouzdra součástky schematické značce
            Soubor obsahuje v uvozovkách hodnoty součástek a na stejném řádku v uvozovkách obsahuje jméno pouzdra.
            Je poměrně snadné ho vytvořit, například z již hotové DPS pomocí tabulkového procesoru.
 
 
Co popisují jiné zdroje:
 

File Formats

 

Native file formats

KiCad writes all files in human readable ASCII. This makes manipulation by hand and scripting very easy.

The .sch, .lib, and .brd file formats are specified in this PDF (click on "download file"). The other file formats are documented (Where?).

 • .pro: project file. Holds few parameters that apply to the entire project (schematic and PCB layout)
 • .sch: schematic file
 • .lib: schematic symbols library file
  • -cache.lib: ... a local copy of all the symbols used in the corresponding schematic, so that when the folder containing a KiCad project is copied to a different PC, the schematic can still be opened and printed and will still look the same as the original draughtsperson intended – even if that other PC does not have those symbols in its main libraries (or has symbols that coincidentally have the same name but are completely different).
 • .000: (*) temporary file
 • .bak: (*) temporary file
  .brd: PCB layout file
 • .cmp: parts-to-module assignments file
 • .net (*): netlist in "Pcbnew" format ... can be regenerated by viewing the schematic file and click the "Netlist generation" button.
 • "", "", "", "", "": (*) Gerber files ... can be regenerated by viewing the layout file and clicking on "Files > Plot".

(*) KiCad uses a few temporary file formats internally. The files it creates with these extensions (marked above with "(*)" ) can be excluded from version control software since they can be automatically regenerated from the source files when necessary.

Dedicated file formats

KiCad writes and reads some file formats dedicated to certain operation in collaboration with tools external to KiCad.

Other formats used by the KiCad project

 • .pdf: (*) All the help documentation intended to be read by KiCad users is in ".pdf" format.
 • .odt: The editable source version of the help documentation is in OpenDocument word processing format.
 • EDIF netlist format
 • .png: The W3C recommended portable network graphics format is a good format for posting a section of a schematic (or a section of a PCB layout) to a web page, so people can see it immediately in a web browser without manually "downloading" or "installing" anything.
 
 
TOPlist