Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KiCAD a vše o návrhu a zhotovení plošných spojů

Slovník základních pojmů

návrhový systém PCB                      Počítačový program, umožňující na monitoru počítače vyprojektovat potřebná

                                                      data - podklady  pro výrobu desky plošného spoje. ( nejenom motiv - obrazec )

                                                      ale i například soupis materiálu (Bill of material) - kusovník, 3D pohled na desku...

                                                      Většinou se začíná nakreslením schéma zapojení a od něj se odvíjí vše ostatní.

 

PCB  -  Printed Circuit Board           deska plošného spoje - anglicky

 

netlist                                            data o vzájemném propojení všech prvků použitých v projektu

 

library/knihovna                             data předem nadefinovaných objektů - entit, v KiCADu schematické značky a                                                                pouzdra součástek  

                                                    *.lib = schem. značky          *.mod  = moduly (pouzder součástek)

 

via                                               vodivý prokov mezi vrstvami desky ( deska může mít v KiCADu až 16 vrstev )

pin                                              vývod součástky

footprint                                      informace o velikosti a tvaru pouzdra součástky, množství a velikosti padů a jejich                                                          půdorysném rozložení

symbol                                         v KiCADu míněna schematická značka součástky, použitá na výkresu - schematu

modul                                           v KiCADu míněn konkrétní tvar pouzdra součástky na desce plošného spoje

drill                                              otvor - díra v letovací plošce ( padu ) pro vývod součástky

ratsnest                                       doposud nenaroucený spoj - tenká přímka - jakýsi pomyslný (gumový) spoj

thermal cross/termální kříž              je použitý ve vrstvě zóny, v oblasti rozlité mědí, je to jakýsi letovací pad s křížem,                                                          který zamezuje tomu, aby se teplo z pájky, při letování tolik nepřenášelo na                                                                  velikou okolní plochu rozlité mědi ( dají se kliknutím zrušit ) je vidět např. ve                                                                Fotodokumentaci na fotce: Plošné spoje z laserové tiskárny 7  ( hned nahoře )

layer                                             vrstva
 
pad                                               vrstva letovacích plošek ( v padu, pokud nejde o SMD bývá většinou drill - otvor )
 
track                                              spoj - stopa  ( nejčastěji jsou na straně spojů, či straně součástek, ale třebas                                                                například i v mezivrstvách /na vícevrstvých deskách/ )

cooper                                            vrstva měďi

zone                                               vrstva zóny, společného - rozlitého potenciálu, zpravidla rozlitá zem ( GND )

                                                      mrtvá zóna je ta, která není spojená s žádným elektrickým potenciálem

                                                      ( Kicad je snad ani neumožňuje ? !, Eagle ano, leč dají se v něm vypnout )

board edge                                     vrstva obrysu desky - okraj desky

adhes                                             vrstva lepidla ( na SMD součástky )

sold                                                vrstva strany pájení

mask                                              vrstva nepájivé masky ( může být jen na straně součástek nebo na straně mědi )

silk                                                 vrstva sítotisku - popis součástek barvou na desce (str. souč. nebo str. mědi)

front                                                vrstva - přední strana - strana součástek

back                                               vrstva - zadní strana - strana letování ( také se někdy uvádí strana mědi )

 
TOPlist